Latest posts

Suy nghĩ sâu sắc rằng Mọi hiện tượng có điều kiện chỉ như một giấc mơ, Như ảo ảnh, như bong bóng, như cái bóng,...

Hỏi: Thưa thầy Trong Suốt, con rất dễ cáu giận với những chuyện nhỏ nhặt. Vì sao con lại sân hận như vậy? Có phải...