Phật Pháp

Những bài viết về Phật Pháp, những ứng dụng của Phật Pháp trong đời sống.

Featured in Phật Pháp

Suy nghĩ sâu sắc rằng Mọi hiện tượng có điều kiện chỉ như một giấc mơ, Như ảo ảnh, như bong bóng, như cái bóng,...

Hỏi: Thưa thầy Trong Suốt, con rất dễ cáu giận với những chuyện nhỏ nhặt. Vì sao con lại sân hận như vậy? Có phải...

Latest posts