mogu

Latest posts

Thành công hay không chỉ đơn giản là đủ duyên Duyên là tất cả những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ và hiện...

Suy nghĩ sâu sắc rằng Mọi hiện tượng có điều kiện chỉ như một giấc mơ, Như ảo ảnh, như bong bóng, như cái bóng,...

Hỏi: Thưa thầy Trong Suốt, con rất dễ cáu giận với những chuyện nhỏ nhặt. Vì sao con lại sân hận như vậy? Có phải...