Thành công hay không chỉ đơn giản là đủ duyên

Duyên là tất cả những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ và hiện tại. Duyên (tiếng Anh: condition) nghĩa là “điều kiện”. Thành công của doanh nghiệp không do mình lãnh đạo quyết định. Nhà lãnh đạo chỉ là một trong hàng ngàn người, thậm chí hàng triệu người góp phần làm nên sự thành công của công ty.

Khi các điều kiện bên ngoài cộng với tất cả những nhân chúng ta gieo hội tụ đủ, doanh nghiệp sẽ thành công, còn nếu không đủ dù nỗ lực đến mấy cũng không thành công.

Trích: Buổi nói chuyện về quản lý nghiệp, Hà Nội 2012

Write first comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.